image

Klobouk pomáhá 
Hrad Košumberk - 9
. 9. 2023

Smích, slzy, emoce. Pouhá tato tři slůvka by mohla stačit na vystižení atmosféry finále akce KLOBOUK POMÁHÁ, ale pojďme si to přeci jen trochu rozvést.
Začneme smíchem. Dopoledne finálového dne patřilo tradičně běžcům a chodcům, což vždy přináší velmi pozitivní náladu. Pro závodníky byla připravena trasa dlouhá víc než 8 km, pro pohodáře to byly 4 km a děti si mohly vyrazit na „Stezku jinakosti“ zakončenou překážkovou dráhou. Všichni zúčastnění předvedli báječné výkony a v cíli byli odměněni ručně vyrobenými medailemi. Psali jsme, že začneme smíchem, ale teď si uvědomujeme, že hlavně závodní trať mohla přinést i nějakou tu slzu, protože byla opravdu těžká a emoce, ty k pohybu také samozřejmě patří.
Během běhů na hrad dorazili Šviháci ze Švihej a kdo tohle prošvihl, tak udělal velikou chybu. Tito borci totiž přijeli, rozbalili nádobíčko a skákali, skákali a skákali… Je neuvěřitelné, co všechno se švihadlem umí. Byli nabití energií, rozdávali úsměvy i rady pro ty, kteří si chtěli zaskákat s nimi.
Po bězích a vyhlášení vítězů následovala tradičně bohatá tombola s více než šedesáti cenami. Tombola vždy přináší radost výherců a zklamání nevýherců. Tady je ovšem toto zklamání vykoupeno vědomím, že každá koruna vložená do tomboly jde na dobrou věc.
Poté nastaly okamžiky, které přinesly ony slzy. Po krátkých proslovech zástupců Rozběháme Luži, vedoucí společnosti energeia, paní Černocké a fotografa Jana Kočičáka Kočího jsme zpřístupnili výstavu fotografií právě pana Kočího. Ten dostal příležitost fotit v pěti rodinách, o které energeia pečuje a tato výstava, toto nahlédnutí do „jiného světa“, tyto příběhy nemohly nechat nikoho chladným. Slzy, emoce a hlavně uvědomění si, že problémy většiny z nás jsou naprosto malicherné. To jsou hlavní výstupy této výstavy, ale slovy se to jen těžko popisuje, to se musí vidět. Výstava probíhala stranou, aby měla svůj klid a svoji atmosféru. Tuto atmosféru doplňovala muzikoterapeutka Kateřina Rouse.
Zatímco se dospělí mohli zamýšlet, prohlížet si fotky a číst příběhy, jejich děti bavil na nádvoří kouzelník, který předváděl svoje kouzla a na závěr každému dítku vymodeloval z balónků cokoli na přání. Děti zaujal i pan Vodička se svými hady, pavouky a dalšími zvířátky. Děti se o nich dozvěděly spoustu zajímavostí a navíc si některé z nich mohly vzít do ruky, či pohladit.
Po dětském programu přišla na řadu hudební produkce, kdy nám nejprve zazpívala pražská písničkářka Nikol Fischerová s HeléN Rock Housle a potom to rozjeli pardubičtí Wo.Co.De. Obě tyto produkce byly naprosto úžasné, bohužel se jim nedostalo takové divácké podpory, jakou by si zasloužily. Pro nás, jako pořadatele, je to podnět k zamyšlení, jak to příště udělat lépe. Snad se nám to podaří.
Během dne probíhal i bohatý doprovodný program. Ron De Garden nabízel ochutnávku rumů z celého světa, na visuté obruči vystoupila Bára Ročňová, děti i dospělí si mohli ozdobit klobouky, tradiční je i malování na obličej. Občerstvení je samozřejmostí, ale vypíchli bychom skupinu nejmladších členů Rozběháme Luži, kteří svými palačinkami nejen nadchli konzumenty, ale zároveň svým výdělkem přispěli ke skvělému finančnímu výsledku akce. Opravdu jsme se snažili, aby si každý mohl najít to svoje.
Co říci závěrem? Akce KLOBOUK POMÁHÁ měla pootevřít vrátka do tématu, které není příjemné a o kterém se nemluví. Téma nevyléčitelně nemocných dětí, jejich rodin, jejich životů a bohužel i jejich umírání. Stejně jako má mince rub a líc, tak i naše akce má svoji druhou stranu. Na té druhé straně jsme my, ti „šťastnější“, kteří nemusí řešit takto těžké životní situace. Pokud jsme ti šťastnější, znamená to, že máme víc možností a jednou z těch možností je pomáhat. Není to ničí povinnost, je to pouze možnost, kterou jsme Vám naší akcí nabídli a díky Vám všem, kteří jste se jí chopili, můžeme mezi devět rodin, o které v současné době energeia pečuje, rozdělit nádherných 205 992 Kč, což znamená 22 888 Kč pro každou z těchto rodin.
Akce KLOBOUK POMÁHÁ skončila a my smekáme klobouk před všemi sponzory, partnery, bežci, chodci, diváky, účastníky, účinkujícími, kamarády, prostě před všemi, kteří jste s námi a pomáháte. Hluboké smeknutí klobouku zasluhují i lidé ze společnosti energeia, jejichž práce je neuvěřitelně náročná. Bylo nám ctí seznámit se a spolupracovat s nimi.
Všem moc děkujeme❤️❤️❤️

image
image
image
image
image
image

Akci podpořili

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image