image
image

Sbírka pro pana Máru.

V říjnu loňského roku došlo k požáru starobylého mlýna v Luži. Tato historická stavba lehla popelem a tím přišel, tehdy 72 letý, pan Mára o střechu nad hlavou. Bylo to rychlé, neúprosné 
a velmi kruté. Touhou pana Máry bylo prožít svoje stáří právě na tomto místě, ke kterému měl silný citový vztah, a proto se spolek Rozběháme Luži, ve spolupráci s platformou Znesnáze21, rozhodl uspořádat sbírku na nákup malého mobilheimu, který by panu Márovi splnil jeho sen.

Sbírka byla úspěšná a plánovanou částku 500 000 Kč se dokonce podařilo lehce překonat. Bohužel s ukončením sbírky přišla velmi smutná zpráva, pan Mára v únoru letošního roku náhle zemřel. Podle zákona nemohou být peníze z veřejné sbírky vráceny dárcům, ani nemohou být součástí dědictví. Našemu spolku byl přisouzen nelehký úkol, a to rozdělit vybrané peníze náhradním příjemcům. Jednalo se o hodně peněz, a proto to byl zdlouhavý proces. 

Tady je výsledek.Ve sbírce bylo vybráno 516 031 Kč, z toho přísluší 4% (20 641 Kč) portálu Znesnáze21 na pokrytí nákladů. Vše podle smlouvy. Na přerozdělení tedy zbývalo 495 390 Kč 
a tyto peníze byly rozděleny takto:

1) Ve spolupráci se spolkem AVALONE pomohlo 50 000 Kč malému Sašovi, žijícímu jen se svojí babičkou, k novému dětskému pokojíčku.

2)Dalších 34 000 Kč směřovalo do Křižovatka handicap centra v Pardubiccích na nákup elektrického chodítka se zdvihem.

3) Celých 100 000 Kč putovalo do SOPRE Chrudim na nákup postelí, matrací a roštů.

4) Dům s pečovatelskou službou v Luži by chtěl venkovní altán a věříme, že jim k tomu pomůže 50 000 Kč.

5) 50 000 Kč pomůže i v Momo Chrudim organizaci sociálních služeb v jejich aktivitách.

6) Lužští malí hasiči potřebují stříkačku a směřuje k nim 30 000 Kč.

7) 150 000 Kč pomohlo mamince, která se 24 hodin denně, sedm dní v týdnu, starala o malého syna, který v 6ti letech zemřel. Maminka zůstala sama se dvěma dcerami a tato částka 
jí pomohla v nejtragičtější chvíli, kterou může rodič zažít.???? 

8) Dětská paliativní péče Heřmanův Městec – 31 390 Kč na nákup přenosné odsávačky sekretů.

V součtu je to oněch 495 390 Kč. Úmrtí pana Máry nás všechny velmi zarmoutilo, ale jak sami vidíte, peníze ze sbírky nepřijdou nazmar a pomohou mnoha institucím i jedincům. Děkujeme všem dárcům za podporu. Byli jste úžasní. 

 
Každý z vás je vítěz!

image

Podporují nás